sieć MSS

Sieć szkieletowa

Ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa sieci – jej odporności na skutki awarii – przyjęto zasadę budowy szkieletu wojewódzkiego sieci w topologii pierścienia z odczepami do dwóch powiatów będących poza pierścieniem (Zakopane, Dąbrowa Tarnowska) ze względu na optymalną długość połączeń oraz położenie geograficzne tych powiatów. Topologia pierścienia zapewnia niezbędne bezpieczeństwo sieci, czyli zapewnienie protekcji łączy w przypadku awarii sieci lub węzła oraz najkrótszą długość połączeń przy zachowaniu protekcji. Ze względu na przepływności w szkielecie sieci wojewódzkiej rzędu dziesiątków Gbps oraz konieczności zapewnienia dodatkowych kanałów dla operatorów na tak powstałej sieci włókien optycznych konieczne było wydzielenie szkieletowej warstwy transportowej DWDM.

Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, z uwagi na przyjęte uwarunkowania ekonomiczne i techniczne, została wybudowana w topologia drzewa. Jest to technologia okablowania przypominająca kształtem rozgałęzione drzewo. Gałęzie drzewa dzielą się na podgałęzie, które z kolei znowu się dzielą.

Węzły szkieletowe i dystrybucyjne

Węzły sieci lokalizowane są ze względu na:
- konieczność zapewnienia usług hurtowych na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (obszary „białe”) - węzły dostępowe (wg przyjętej nomenklatury MSS, w hierarchii sieci węzły te odpowiadają warstwie dystrybucyjnej)
- konieczność zapewnienia łączności ze wszystkim obszarami sieci - węzły dystrybucyjne i szkieletowe.


Małopolska Sieć Szerokopasmowa - schemat ideowy

Małopolska Sieć Szerokopasmowa - zasięg


węzeł szkieletowy
węzeł dystrybucyjny aktywny
węzeł dystrybucyjny pasywny