kontakt

MSS TELEKOM Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-033) przy ul. Westerplatte 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632297; REGON 365158190; NIP 6762511831; Numer w rejestrze UKE: 11786

Adres do korespondencji:
Ul. Łukasiewicza 8, 38-300 GORLICE

tel. centr.: 18 353 37 10
email: msstelekom@msstelekom.pl

Sprzedaż usług:
tel: 516 107 190
email: sprzedaz@msstelekom.pl

Uzgodnienia branżowe:
tel. 18 353 37 10
email: zudp@msstelekom.pl

Serwis:
tel. 504 245 523
email: serwismss@msstelekom.pl

Faktury i płatności:
email: fakturymss@msstelekom.pl

 
Formularz kontaktowy
Pola oznaczone * są wymagane