uzgodnienia branżowe

Uzgodnienia branżowe

Cennik usług technicznych związanych z przebudową i rozbudową infrastruktury warunki techniczne, opinie, uzgodnienia projektów i inne.

Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią MSS:
- za pierwsze 100 m - 40 zł
- za każde następne 100 m - 10 zł

Wydanie warunków technicznych - 60 zł za każdą rozpoczętą rbh

Uzgodnienie/opinia projektu, dla którego zostały wydane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci:
- za pierwsze 100 m - 50 zł
- za każde następne 100 m - 20 zł

Koszt 1 rbh pracy za nadzór branżowy, za pierwszą godzinę, z dojazdem - 200,00 zł
Koszt 1 rbh pracy za nadzór branżowy, za każdą następną rozpoczętą godzinę - 100,00 zł
Koszt 1 rbh pracy montera (bez kosztów dojazdu) - 50,00 zł
Koszt dojazdu - 1 zł/km

Podane kwoty są kwotami netto, dla których doliczona zostanie obowiązująca stawka VAT.

Adres do korespondencji:
Ul. Łukasiewicza 8, 38-300 GORLICE

Więcej informacji:

tel. 509 892 315
email: zudp@msstelekom.pl